Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
khái niệm về hoạt động tài chính, sản phẩm tài chính?
Kinh doanh & Tài chính 20/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
1. hoạt động đầu tư tài chính là các hoạt động đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh khác, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích mở rộng cơ hội thu lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Nói cách khác, đây là hình thức doanh nghiệp tận dụng mọi tài sản, nguồn vốn nhàn rỗi hoặc sử dụng kém hiệu quả và các cơ hội kinh doanh trên thị trường để tham gia vào các quá trình kinh doanh, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa trong kinh doanh.

2.Sản phẩm tài chính là một định nghĩa cực rộng. Theo tôi có thể đưa ra một định nghĩa khá tổng quát như sau. Đó là một dãy các nguồn tiền, thông tin, dịch vụ có liên quan tới việc đáp ứng một nhu cầu tài chính cho cá nhân, tổ chức hoặc nhà nước. Số lượng các sản phẩm tài chính liên tục tăng lên, do người ta kết hợp các đặc tính của các sản phẩm khác nhau để thỏa mãn một nhu cầu mới nào đó. Hầu hết các sản phẩm tài chính có dạng biểu hiện là các hợp đồng.
20/04/2011 Đăng bởi mr quan
Bạn cũng có thể quan tâm
trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc hộc tập môn học đối với sinh viên?
khái niệm tình bạn?
khái niệm lĩnh hội
Menđen dùng khái niệm gì thay cho khái niệm "gen di truyền" mà hien nay dang su dung.
Ôn lại khái niệm : so sánh.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp