Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
4 độ c bằng bao nhiêu độ k
Khoa học & Toán học 13/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
độ K = độ C + 273,15
Vậy 4 độ C = 273.15+4 = 277.15 độ K
13/07/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Các ACE cho hỏi có mấy loại đơn vị đo nhiệt độ? Mình chỉ biết có độ C.
Có nơi nào ở Việt Nam bây giờ được 30 độ C không?
Nhiệt độ của CPU khi máy tính mới khởi xong là khoảng bao nhiêu thì̀ bình thường?
Ống nhựa loại nào có thể dùng cho khí nóng Max 80 độ C ở 6bar?
Độ cận tối đa là bao nhiêu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp