Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thị trường chứng khoán của Việt Nam có tự khi nào?
Thị trường chứng khoán | Cố phiếu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Thị trường Chứng khoán Việt Nam ra đời từ khi nào?
Sau nhiều năm chuẩn bị và chờ đợi , ngày 11-7-1998 Chính phủ đã ký Nghị định số 48/CP ban hành về chứng khoán và TTCK chính thức khai sinh cho Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời.
Cùng ngày, Chính phủ cũng ký quyết định thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đặt tại TP.HCM và Hà Nội. Việc chuẩn bị cho TTCKVN thực ra đã do Uỷ Ban Chứng khoán Việt Nam ra đời bằng Nghị định 75/CP ngày 28-11-1996.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (TTGDCK TP.HCM) được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11-7-1998 và chính thức đi vào hoạt động thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28-7-2000.
Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội đã chính thức chào đời vào ngày 8/3/2005. Khác với TTGDCK TP.HCM (vốn là nơi niêm yết và giao dịch chứng khoán của các công ty lớn), TTGDCK Hà Nội sẽ là “sân chơi” cho các DN nhỏ và vừa (với vốn điều lệ từ 5 đến 30 tỷ đồng).
21/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Cái gì tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán?
Tại sao nói thị trường chứng khoán là cầu nối giữa thị trường tiền và thị trường vốn??
Thị trường chứng khoán thế giới ra đời khi nào?
Thị trường chứng khoán ra đời khi nào ?
Khi nào cho rằng thị trường chứng khoán thành khoản yêu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp