Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai giup em giai bai toan nay voi: Co bao nhieu so tu nhien co 3 chu so ma moi so deu co chu so 3
Khoa học & Toán học 12/08/2011 Đăng bởi Hai Hoang
Câu trả lời
1 trong số 3
1 =))
333
12/08/2011 Đăng bởi Hùng Cá Lóc
2 trong số 3
Số có dạng
333   :  có 1 số
3ab      có 99 số
33c      có 9 số
x3y     có 99 số
uv3      Có 99  số
t33     Có 9 số
3e3     Có 9 so

Vậy có  325 số ( cộng vào)
12/08/2011 Đăng bởi Chrome
3 trong số 3
Chrome sai ruj! haha! nay nhe! so co dang 3ab thi co phaj la co ca so 333 ko? haha
caj gjaj cua minh ne!
+) so co chu so hang tram la chu so 3 thi co cac so tu 300 ->399
hay la co 100 so
+) so co chu so hang chuc la so 3 thi co cac so la 13a voi a la cac so tu 0 -> 9 hay co 10 so
                                                                         23a co 10 so nua
                                                                         43a co 10 so nua
                                                 ...............................................................
                                                                        93a co 10 so nua
Vay o truong hop nay co tat ca 80 so
+) So co chu so hang don vi la chu so 3 thi ta co (chu so hang tram va hang chuc ko co chu so 3)
                1a3 voi a la cac so tu 0 -> 9 va a khac 3, Khj do co 9 so
                2a3 co 9 so
                4a3 co 9 so
........................................
               9a3 co 9 so
VAy trong truong hop nay co 72 so!
Vay co tat ca 72 + 100 + 80 = 252 so ma : " so tu nhien co 3 chu so ma moi so deu co chu so 3 " (trich cau hoi cua ban)
13/08/2011 Đăng bởi dai gia
Bạn cũng có thể quan tâm
cmr : abc chia het cho 7 thi co cab chia het cho 37 ( abc la so co 3 chu so)
nam nay chau co 10tuoi sao chau da day thi ruj
Taj sao? da so con traj phaj chu dog tan tjnh con gaj truok ma kog phaj la nguok laj!
chung to rang: trong 6 so tu nhien lien tiep luon tim duoc hai so co hieu chia het cho 2
tim so tu nhien nho nhat chia 21 du 7
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp