Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
NEW ENGLISH FILE...difficult or easy??... GT NEF khó hay dễ?
Mình muốn hỏi về kinh nghiệm học môn tiếng anh, mà giáo trình giành cho ĐH,.... nếu bạn nào mà cùng tình cảnh của mình và đã vượt qua được môn này thì hãy chỉ giúp mình với.. trình độ tiếng anh của mình có thể nói là con số 0.. mình mong được lời khuyên thật bổ ích.. xin cảm ơn
Ngoại ngữ 10/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
привет как дела?
Tsao mih viet o word r copy vao web ca nhan toan bi loi font chu?da chih time new roman or arial r nhg van ko dc?!
promeses Don't Come Easy
may anh bay cho em su dung Easy Photo Movie Make cai.em tai ve ma khong bit cach dung?
Don vi nao co ve di Sing 30/4 dang free and easy?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp