Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho dãy số : 1; 2; 3; 4; ………; 1999; 2000. Dãy này có bao nhiêu chữ số?
Thi cử | Tôn giáo 26/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
2000 bạn à. Giống số thứ tự ấy.
26/01/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 5
Bạn Màn Đêm Vô Tận ko hiểu rồi, chữ số chứ có phải số đâu!!!!


Từ 1 -> 9 có: ( 9 - 1 ) : 1 + 1= 9 ( số có 1 chữ số )
Từ 10 -> 99 có: ( 99 - 10 ) : 1 + 1= 90 ( số có 2 chữ số )
Từ 100 -> 999 có: ( 999 - 100 ) : 1 + 1= 900 ( số có 3 chữ số )
Từ 1000 -> 2000 có: ( 2000 - 1000 ) : 1 + 1= 1001 ( số có 4 chữ số )
Vậy dãy số đó có tất cả: ( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 900 x 3 ) + ( 1001 x 4 )= 6893 ( chữ số )
Đáp số: 6893 chữ số.
26/01/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
3 trong số 5
Minh Hạnh làm đúng rồi
31/07/2011 Đăng bởi Winston Smith
4 trong số 5
(2000-1)=1999(so) thoi
25/05/2012 Đăng bởi LeVanLieu
5 trong số 5
chữ số 2572 là chữ số nào ?
21/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
dãy số là gì ?
có bao nhiêu số có 5 chữ số
Cho dãy số: 3, 6, 21, 42, 84, 69... Số tiếp theo là số nào?
cho dãy số 0,4; 9,18; ...,..,... cho thêm 3 số trong tổng ở trên dãy số
Dãy số tăng bội 3 là dãy số gì ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp