Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm như thế nào để bỏ gạch đỏ trong word?
Phần mềm máy tính | Bách khoa 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Tắt các chức năng gây khó chịu trong Word:
Sau khi cài bộ Microft Office, để Word dễ dùng, chúng ta mở Word và nhấn menu Tools > Options rồi tắt các chức năng như sau:
-Tắt chức năng kiểm tra chính tả, khi nó hiển thị các đường gợn sóng màu đỏ bằng cách > nhấn thẻ Spelling&Grammar rồi hủy dấu kiểm trước các hàng chữ bắt đầu bằng chữ Check. Hoặc cũng có thể dùng cách khác để làm mất dòng gợn sóng màu đỏ bằng cách nhấn vào biểu tượng cuốn sách bên dưới trình soạn thảoWord và nhấn chọn kiểm vào Hide....

-Tắt chức năng thừa khoảng trống khi soạn thảo bằng font Unicode > nhấn thẻ Edit rồi hủy dấu kiểm trước hàng chữ Smart cut and paste.

-Tắt khung cửa sổ Task Panel bằng cách nhấn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trước hàng chữ Startup Task Panel.

-Tắt khung vẽ bằng cách nhấn thẻ General rồi hủy dấu kiểm trước hàng chữ Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes.
Sau mỗi thao tác tinh chỉnh nhấn OK để thiết lập thay đổi có hiệu lực.
14/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm sao xóa bỏ chế độ gạch chân màu đỏ sau mỗi từ viết xong trong word
tai sao trong soạn thảo word lại có gạch đỏ dưới chữ
hỏi về word?
khi soạn thảo văn bản thì các chữ trong word bị nhòe và có gạch đỏ dưới chân cách chữa
cách xóa gạch chân màu đỏ trong blog
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp