Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
công thức tính thuế thu nhập cá nhân? Tháng, quý, năm 2011?
Kế toán 18/10/2011 Đăng bởi Quốc Dũng Nguyễn
Câu trả lời
1 trong số 1
CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THEO QUYẾT ĐỊNH MỚI NHẤT: 2011
Theo quy định tại Luật Thuế TNCN, thuế bậc 1 nghĩa là mức thu nhập tính thuế sau khi đã trừ tất cả các khoản được miễn giảm chỉ còn từ 0 đến dưới 5 triệu đồng, cá nhân phải nộp mức thuế suất 5%. Theo luật, 1 cá nhân được giảm trừ cho bản thân mình 4 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập, nếu tổng thu nhập người này dưới 9 triệu đồng/tháng sẽ được miễn thuế. Tương tự, đối với cá nhân có 1 người phụ thuộc (theo luật được giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng), tổng thu nhập dưới 10,6 triệu đồng và cá nhân có 2 người phụ thuộc tổng thu nhập 12,2 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế.
Tuy nhiên, có 2 điểm cần lưu ý là thời gian miễn giảm thuế từ 1-8 đến hết 31-12-2011, kéo dài 5 tháng và Quốc hội chỉ miễn thuế cho người có thu nhập ở bậc 1, những người có thu nhập từ bậc 2 đến bậc 7 vẫn phải nộp bình thường theo biểu thuế lũy tiến từng phần tại Luật Thuế TNCN.
Biểu thuế như sau:
Bậc 1: - Thu nhập tính thuế/ tháng : đến 5triệu đ (5%)
Bậc 2: - Trên 5 đến 10 triệu đ ( 10%)
Bậc 3: - Trên 10 đến 18 triệu đ (15%)
Bậc 4: - trên 18 đến 32 triệu đ (20%)
Bậc 5: - trên 32 đến 52 triệu đ (25%)
Bậc 6: - trên 52 đến 80 triệu đ (30%)
Bậc 7: - trên 80 triệu đ (35%)
27/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào kê khai thuế tncn theo quý?
Thuế thu nhập cá nhân khi nào được áp dụng?
Khi nào lám quyết toán thuế thư nhập cá nhân??
Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào các bác nhở?
báo cáo thuế theo quý là báo cáo những gì
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp