Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho hoi bai toan lop 8 nay voi
Môt khoi gô hinh hôp chu nhât co chiêu cao h=20cm đc tha noi trong nuoc sao cho khoi gô thang đứng. biêt TLR cua gỗ la 7500N/m^3, TLR cua nuoc la 10000N/m^3. Tinh chieu cao phan khôi gô nôi tren mat nuoc               (giai kĩ kĩ tí nha. em chậm tiêu lam)
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 29/11/2011 Đăng bởi hello giang day
Câu trả lời
1 trong số 4
ta co
17/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 4
cho tam giac ABC tren AB lay M sao cho MA=2/3MB Duong thang qua Msong song voimBCcat ACtai N. Biet AC=80cm Tinh AN?
05/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
mo giai ra chep
05/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) có H là trực tâm G là trọng tâm. Gọi M và N thứ tự là trung điểm của BC và AC các đường trung trực của các cạnh BC và AC cắt nhau tại O. Chứng minh
a. Tạm giác AHB đòng dạng tam giám MON
25/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Giai giup minh bai toan lop 5 nay nha may ban.
giai bai toan lop 4 tim 60/x=36/12
ai giai ho em may bai toan lop 9 ?
de hoc tot mon toan lop 9 can hoc nhung ly thuyet co ban nao tu lop duoi?
giai bai tap gdcd lop 7 bai2
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp