Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích nội dung cơ bản của triết học,vì sao nói mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản của triết học
mặt thứ nhất: mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại,giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau,cái nào quyết định cái nào
mặt thứ 2:tư duy con người có khả năng nhận thức thế giới hay không?
việc giải quyết 2 vấn đề đó là xuất phát điểm  của các trường phái:chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật, khả tri luận( thuyết có thể biết) và bất khả tri luận (k thê biết)ngoài ra còn có chủ nghĩa nhị nguyên và hoài nhị nguyên
Thi cử 28/12/2011 Đăng bởi thúy
Câu trả lời
1 trong số 1
Đây là vấn đề cơ bản ,cốt lõi để phân biệt các trường phái triết học
Trong mối quan hệ ấy ,triết học Mác –Lênin khẳng định:”YT do VC sinh ra và quyết định ,song sau khi ra đời ,YT có tính độc lập tương đối nên có sự tác động trở lại to lớn đối với VC thông qua họat dông thực tiễn của con người[1,202].
1.1.Vật chất quyết định ý thức.
Như chúng ta đã biết ,luận chứng khoa hoc của triết học Mac-Lênin đã khẳng định YT là sản phẩm của dạng VC nhưng không phải là sản phẩm của bất kì dạng VC nào mà là sản phẩm của dạng VC đặc biệt, có tổ chức cao là bộ óc người ,chỉ có bộ óc người một kết cấu đặc biệt ,có tổ chức tinh vi ,hòan thiện mới sinh ra YT .Cho nên nếu bộ óc người nào bị tổn thương hay rối lọan chức năng phản ánh thì người đó hông thể có được YT
Với con người có YT ,YT biểu hiện bao gồm :
-YT thông thường
-YT khoa học
-YT kinh nghiệm
-YT lý luận …..
YT thông thường là những tình cảm ,thói quen và những ước muốn bình thường trong cuộc sống bình thường .Mỗi con người đều sống trong những điều kiện tự nhiên,kinh tế –xã hội nhất định và những điều kiện này sẽ chi phối họ.Mac đã khẳng định:”YT là VC được di chuyển vào trong bộ óc con người và được cải biến ở trong đó “[1,27]qua khái niệm trên ta ta nhận thấy ở đây không chỉ là YT thông thường mà còn là YT lý luận khoa học .YT lý luận khoa học cũng là sự phản ánh hiện tực khách quan nhưng dưới hình thức là những cặp phạm trù ,nguyên lý,qui luật ,khái niệm ,tiên đề…được trình bày thành những hệ thống, những học thuyết nhất định .Lý luận khoa học là sự phản ánh ở trình độ cao của YT ,nó cũng do VC ,hiện thực khách quan quyết định .Khoa học tự nhiên nói lên những thuộc tính , những mối quan hệ bản chất của các hiện tượng tự nhiên ,do qui luật vận động phát triển của hiện tượng ấy quyết định .Khoa học xã hội cũng vậy ,qui luật vận động của các hiện tượng và quá trình phát riển của XH do hiện thực XH quyết định .VC quyết định YT .Nguyên lí này có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng .Vì trong thực tế ở mỗi con người ,mỗi tổ chức XH thường có những chương trình ,kế họach họat động để thể hiện ý chí ,ý tưởng của mình .nhưng lại quên rằng những ý chí ,ước vọng đó chỉ thực hiện được trên cơ sở những điều kiện VC nhất định ,thiếu những phương tiện VC người ta không thể làm được cái gì hết bởi ý tưởng tự nó không thực hiện được cái gì hết ,muốn hiện thực hóa ý tưởng phải sử dụng lực lượng VC .Ong cha ta thường nói “có thực mới vực được đạo “,hay “có bột mới gột nên hồ”.
1.2.Tính độc lập tương đối của YT:
VC là cái có trước ,YT là cái có sau ,YT do VC quyết định .Đó là quan điểm của các nhà duy vật trước Mac đã khẳng định .Nhưng triết học Mac-Lênin không chỉ dùng lại ở đó mà nó lại khẳng định rằng VC quyết định YT ,song YT lại tác động trở lại VC ,cải tạo thế giới VC thông qua họat động thực tiễn của con người .
YT là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người một cách năng động ,sáng tạo [2,195].Cho nên nó giúp con người hiểu biết bản chất và qui luật vân động của sự vật ,hiện tượng .Trên cơ sở đó con người xác định phương hướng ,mục tiêu họat động của mình ,xác định phương pháp và biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu .Nhờ có YT con người phân biệt được đúng ,sai ,lợi ,hại,cái gì nên làm ,cái gì cần tránh ,tìm được đường đi đúng hướng tránh được sai lầm .Trong quá trình họat động thực tiễn xuất hiện nhiều khả con người có thể phân tích ,phát hiện nhiều khả năng tốt ,xấu để chỉ đạo họat động của mình tạo điều kiện cho khả năng tốt phát triển ,ngăn ngừa hạn chế khả năng xấu .
Trong các lọai YT thì YT lý luận khoa học có vai trò to lớn nhất .YT lý luận của giai cấp vô sản là chủ nghĩa Mac-Lênin .Đó là hệ thống lý luận khoa học ,là kim chỉ nam cho họat động của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động trong việc cải tao thế giới bằng thực tiễn .tác động của YT rất năng động và to lớn .Và như Mac đã khẳng định :”…lý luận có thể trở thành sức mạnh VC khi nó thâm nhập vào lực lượng quần chúng “,điều này thể hiện rất rõ ở cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta.khi nước nhà lâm nguy Bác Hồ đã ra lời kêu gọi tòan quốc kháng chiến ,lời kêu gọi đó đã thấm sâu vào khối óc và con tim của triệu triệu con người Việt Nam ,đặc biệt la anh bộ đội cụ Hồ ,họ đã không ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng chiến đấu ,hi sinh ,vì độc lập tự do của tổ ,vì CNXH .VC quyết định YT ,YT tác động trở lại VC ,mối quan hệ biện chứng ấy là cơ sở khách quan của phương pháp luận khoa học : mọi suy nghĩ và hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan ,đồng thời phải biết phát huy tính năng động chủ quan .
Mỗi một chúng ta phải xuất phát từ thực tế khách quan ,từ xu hứơng phát triển tất yếu của XH ,từ sự nghiệp xây dựng CNXH .Trong bối cảnh lịch sử XH hiện nay ,trước xu thế toàn cầu hóa ,nền kinh tế thị trường ,mỗi bản thân chúng ta phải xác định cho mình một lý tưởng sống ,sống có mục đích ,không sống lãng phí .Thật không đơn giản chút nào khi cả cái tích cực và tiêu cực trong XH đang đan xen vào nhau đang triệt tiêu lẫn nhau ,thâm chí có những nơi cái tiêu cực còn lấn át cả cái tích cực .Cái VC tầm thường đã làm gục ngã bao nhiêu cán bộ đảng viên có chức, có quyền.Đã làm cho họ không thể YT nỗi là họ phải đánh đổi cả một cuộc đời mới có ngày vinh quang hôm nay .Cuộc sống hôm nay thật phức tạp ,nếu thoát ly khỏi cuộc sống thực tại sẽ trở thành duy tâm chủ nghĩa ,còn nếu phù hợp một cách thụ động sẽ trở nên thực dụng ,còn nếu cứ khư khư ôm lấy cái bản lĩnh , lý tưởng môt cách máy móc xơ cứng thì chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn ,nếu không kịp thích ứng  có khi sẽ bị đào thải ….Cho nên nói đến vai trò của YT thực chất là nói tới vai trò của con người.Dó cần phải trang bị YT lý luận khoa học cho cán bộ ,cho đông đảo quần chúng nhân dân bởi “muốn xây dựng XHCN phải có con người XHCN”
Tóm lại, triết học Mác-Lênin đã vạch rõ bản chất phản động của triết học duy tâm. Họ cho rằng YT có trước VC và quyết định VC ,nhưng thực chất là nguỵ biện để che đậy cái bản chất của chủ nghĩa tư bản .Họ xem mối quan hệ giữa VC va YT  chỉ là quan hệ một chiều như chính giai cấp tư sản trong chủ nghĩa tư bản .Vậy triết học duy vật biện chứng của Mac –Lênin đã chứng minh rằng đằng sau chủ nghĩa duy tâm là khuynh hướng tư tưởng của giai cấp tư sản hiện đai đang tìm mọi lý lẽ phản khoa học để chống lại chủ nghĩa duy vật của Mác .Chủ nghĩa duy vật của Mác đã luận chứng một cách khoa học về thế giới ,đó là thế giới VC .Thế giới Vc không ai sinh ra ,không ai tiêu diệt được ,tồn tại khách quan ngoài YT của con người và quyết định YT của con người .Nhưng không phủ nhận sự tác động trở lại của YT mà còn thừa nhận một cách có căn cứ khoa học về vai trò của YT đối với VC .Chính quan hệ biện chứng giữa VC và YT  đã giúp con người không chỉ nhận biết được thế giới mà còn cải tạo được thế giới VC để phục vụ cho lợi ích của con người, vai trò của YT biểu hiện tập trung ở chỗ nó chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người .Tầm quan trọng của YT tiến bộ của lý lụân cách mạng đã được Lênin tổng kết trong câu nói nổi tiếng “không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng “.Thật vậy khi điều kiện khách quan đã xuất hiện và ch1n mùi thì những chủ trương đường lối sáng suốt,biện pháp đúng đắn ,quyết tâm cao là điều kiện có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của cách mạng .Nguyên nhân chủ yếu của sự thành công của cách mạng Việt Nam là Đảng ta đã nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với  tình hình thực tế nước ta nên đã đề ra đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn trong từng giai đoạn cách mạng.
28/12/2011 Đăng bởi oldgoatcrazy
Bạn cũng có thể quan tâm
nêu những điểm khác nhau giữa ĐỘNG VẬT CÓ VÚ và CON NGƯỜI...(theo cơ sở KHOA HỌC và TRIẾT HỌC)???
Triết học và Toán học .Mối quan hệ của chúng ?
Triết học
Tiểu luận triết học???
mối quan hệ giữa cơ sơ hạ tầng với kiến trúc thượng tầng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp