Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tong so 2 tu nhien liep tiep bang 169 .tim 2 so do
Khoa học & Toán học | Toán học 11/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
Đặt số đứng trước là x ta có:  x+(x+1) =169 => 2x = 168 => x= 84
Vậy 2 số đó là 84 và 85.
11/12/2010 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 8
lấy (169-1)/2=84 => hai số đó là 84 và (84+1)=85
11/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 8
84 va 85
13/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
4 trong số 8
Bạn Phong Hoa Tuyết Nguyệt trả lời rất đúng và có sức thuyết phục đấy chứ, sao lại trừu điểm của bạn ý?
11/02/2011 Đăng bởi ngansonbk.oc
5 trong số 8
lay 169 chia 2 duoc 84 du 1 lay phan nguyen la 84
vay so thu nhat la 84
de tong bang 169 ta lay 169 tru di 84 duoc 85 thoa man yeu cau cua de bai la hai so tu nhien lien tiep
vay hai so can tim la 84 va 85
26/05/2011 Đăng bởi thuy dung
6 trong số 8
2 so tu nhien lien tiep cach nhau 1 dv .vay hieu giua 2 so tu nhien lien tiep la 1
So lon:(169-1):2+1=85
So be:169-85=84
14/10/2011 Đăng bởi Nguyen Thi Minh Tam
7 trong số 8
LAY 169/2 =84.5. => CHI CO THE LA 84, 85
17/10/2011 Đăng bởi TRÙM SÒ
8 trong số 8
169:2=84,5
suy ra 2 do la:
84 va 85
23/02/2012 Đăng bởi vlpb0yCT
Bạn cũng có thể quan tâm
tong 3 so le lien tiep bang 51. tim 3 so do
tim 2 so tu nhien biet so lon chia so be duoc thung la 2 du 1 va biet tong 2 so la 151
so sanh dac diem tu nhien 2 mien dong-tay cua lien bang nga
hay viet so 46080 thanh tich cua cac so chan lien tiep?
hay viet so 945 thanh tich cua cac so le lien tiep?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp