Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hợp đồng kinh tế vô hiệu khi nào?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 9
Theo nội dung quy định tại điều 8 pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì:
Hợp đồng kinh tế vô hiệu là hợp đồng kinh tế ký kết trái với các qui định của pháp luật và nó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo thõa thuận trong hợp đồng. Có hai loại hợp đồng kinh tế vô hiệu, đó là hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ và hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần.

Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ là hợp đồng kinh tế có toàn bộ nội dung của nó không có hiệu lực pháp lý, cụ thể:

- Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật.

- Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không phải là pháp nhân cũng không phải là cá nhân có đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thõa thuận trong hợp đồng.

- Người ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo.

Hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần là hợp đồng có một phần nội dung trái pháp luật, nhưng không ảnh hưởng đến phần còn lại của hợp đồng.

Khi phát sinh các tranh chấp, hoặc cũng có thể là trong trường hợp không phát sinh tranh chấp, các bên tham gia ký kết hợp đồng hoặc bất kỳ người nào cũng có quyền yêu cầu tòa án xem xét tính hợp pháp của hợp đồng và yêu cầu tòa án tuyên bố nó vô hiệu nếu có các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chỉ có tòa án kinh tế là nơi có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng kinh tế vô hiệu.
13/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 9
Bạn đọc luật dân sự điều 122, 127 đến 138, điều 410, 411.
quy định củ thể về vấn đề bạn quan tâm
10/11/2010 Đăng bởi zeal.com
3 trong số 9
Hợp đồng kinh tế vô hiệu khi: hợp đồng không thỏa mãn một trong các điều kiện hợp đồng có hiệu lực ( người giao kết có năng lực hành vi, nội dung và các điều khoản ko trái pháp luật và đạo đức xã hội, giao kết theo nguyên tắc tự nguyện).
14/11/2010 Đăng bởi zeal.com
4 trong số 9
KHI Kết thúc hợp đồng.
22/02/2011 Đăng bởi CUBI
5 trong số 9
Bạn đọc : Luật thương mại (2006) [ và Luật dân sự ]
22/02/2011 Đăng bởi TDPN
6 trong số 9
Hỏi sao mà giống bắt tui đi ôn bài lại vậy trời !
22/02/2011 Đăng bởi 1 Không 2
7 trong số 9
1. HĐKT vô hiệu có 02 hình thức: thứ nhất: vô hiệu về mặt hình thức và thứ hai là vô hiệu về mặt nội dung. Ví dụ: 1-Vô hiệu về hình thức: HĐ không có số hiệu và không xác định được ngày tháng ký kết... 2- về nội dung: ví dụ: HĐKT không rõ số lượng, đơn giá, chủng loại , khối lượng và thời gian giao nhận hàng không rõ ràng .....
23/02/2011 Đăng bởi NMV
8 trong số 9
hợp đồng kinh doanh vô hiệu khi:
- Người tham gia giao kết không có năng lực hành vi dân sự.
- Mục đích và nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.
- Các bên tham gia quan hệ hợp đồng không tự nguyện hoặc bị ép buộc thực hiện giao kết hợp đồng.
04/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 9
18/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hợp đồng kinh tế chỉ kí tên không đóng daấu có được coi là có hiệu lực hay không?
Khi nào hợp đồng có hiệu lực?
Hợp đồng mua bán đất đai khi nào sẽ hết hiệu lực?
bị mất hợp đồng lao động giờ mình muốn làm lại phải làm sao hả các bác . hợp đồng vô thời hạn ?
tài khoản bi vô hiệu hoá.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp