Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thuế thu nhập doanh nghiệp khi nào thì phải nộp?
Tài vụ | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN: đối với số thuế tạm tính nộp của quý I /2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-7-2010; đối với số thuế tạm tính nộp của quý II/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-10-2010; đối với số thuế tạm tính nộp của quý III/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31-1-2010; đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-4-2011; đối với số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30-6-2011; đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
15/04/2010 Đăng bởi QA.tien
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào nộp thuế tndn cả năm?
Lao động tự do nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Nộp tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập khi nào ?
Tôi vừa có thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ kinh doanh thì tính thuế thu nhập cá nhân năm 2011 như thế nào?
khi tăng thuế thì người tiêu dùng và doanh nghiệp ai chịu thiệt nhiều hơn
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp