Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tu cac chu so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 co the lap duoc bao nhieu so tu nhien co 6 chu so doi mot khac nhau
Khoa học & Toán học 13/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
_______
abcdef
a,b,c,d,e,f lan luoc co 9,9,8,7,6,5 cach chon:
=>Co 9x9x8x7x6x5=136080 sô'
13/06/2013 Đăng bởi TYCTYCT
Bạn cũng có thể quan tâm
ai giup em giai bai toan nay voi: Co bao nhieu so tu nhien co 3 chu so ma moi so deu co chu so 3
tu day { 0,1 ,2, 3, 4, 5, 6,} lap duoc bao nhieu so co 5 chu so phanbiet co ca 0 va 6
Tim 2 so tu nhien co hai chu so.
tim so tu nhien co 4 chu so neu viet nguoc lai ta duoc so moi gap 4 lan so cu
cho cac so 2 ; 3 ; 5 ;7 . hoi lap duoc bao nhieu so co 4 chu so
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp