Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Loài cá biên có thê sông o núoc ngot (H2O)?
Xã hội 12/01/2013 Đăng bởi saobien
Bạn cũng có thể quan tâm
h2 + co2 -> h2o + c dung hay sai, no co phai la phan ung 2 chieu khong
CuO +?---->Cu(OH)2
help me giup minh voi :tinh kluong FESO4.7H2O can dung de hoa tan 372,2g H2O de dieu che duoc dd FESO4 38%
hoi: CO2 va H2O tac dung het voi dd AGNO3 trong NH4OH thu duoc AG .cho biet phuong trinh phan ung ntn ? thanks
cu(no3)+H2so4=
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp