Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tong cac so hang cua mot cap so nhan bang 56.tong binh phuong cac so hang cua no la 448.tim cap so nhan
cap so nhan phuc tap
Khoa học & Toán học 11/10/2012 Đăng bởi nguyendat.nvd
Câu trả lời
1 trong số 1
Gọi a, b lần luợt là số thứ nhất và số thứ hai. Theo đề bài, ta có hệ:
     a + b = 56                      và     a^2 + b^2=448
<=>a^2+b^2+2ab = 56^2        và     a^2 + b^2 = 448
trừ pt trái cho pt phải, ta đuợc 2ab = 56^2 - 448 hay ab = (56^2 - 448) / 2
có đuợc a+b = 56 và ab = (56^2 - 448) / 2
Giải phuơng trình bậc hai: x^2 - (a+b)x + (ab) = 0
tìm đuợc 2 nghiệm x1, x2 chính là a, b tuơng ứng.
Giải ra sẽ đuợc a = 28+4*căn(35)
Giải ra sẽ đuợc b = 28-4*căn(35)
11/10/2012 Đăng bởi Vỹ Shj
Bạn cũng có thể quan tâm
lam ho baj nay!
tim 2 so tu nhien biet so lon chia so be duoc thung la 2 du 1 va biet tong 2 so la 151
tong 3 so le lien tiep bang 51. tim 3 so do
tim mot so co 3chu so bietso do chia cho tong cac chu so ta duoc 13
Mot phan tu ADN co chieu dai 5.100Angxotorong.Tinh tong so Nucleotit cua phan tu ADN tren?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp