Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
lợi nhuận gộp là gì
Tín dụng | Pháp luật | Nhà ở | Ngân hàng | Kế toán 28/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Bạn nhìn trên  bảng báo cáo kết quả kinh doanh bạn sẽ thấy rất rõ. Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn - các khoản giảm trừ doanh thu
28/02/2011 Đăng bởi ThanhNam
2 trong số 4
công thức trong bckqhdsxkd đó bạn
lợi nhuận gộp= doanh thu thuần- giá vốn hàng bán
doanh thu thuần= doanh thu - các khoản giảm trừ(bao gồm: hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, các laoij thuế: thuế tiêu thụ đặc biệt ,thuế xuất ,nhập khẩu, thuế GTGT khấu trừ tính theo phương pháp đường thẳng)
giá vốn hàng bán là tất cả các chi phí liên quan tới khối lượng hàng hóa được bán ra thui
25/05/2011 Đăng bởi Phạm Xuân QTKD
3 trong số 4
thế có nghĩa là lợi nhuận gộp là trừ đi các khoản chi phí rùi ah?
dung vay do,boi:
doanh thu thuan=doanh thu-cac khoan lam giam doanh thu
loi nhuan gop=doanh thu thuan -gia von hang ban
chac ban da hieu roi nhi?
28/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
loi nhuan gop la loi nhuan doanh nghiep dat duoc khi chua tru thue tndn
05/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao lợi nhuận ngân hàng bằng lợi nhuận bình quân
Chơi chứng khoán thế nào?
Lãi và lợi nhuận khác nhau chỗ nào??
Mức chia cổ tức tính thế nào??
Các công ty kinh doanh bang mạng đã thu lợi nhuận thế nào? vd: Facebook hoặc Google... thi thu lợi nhuận kiễu gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp