Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân khách nhau chỗ nào ?
Kinh tế | Kinh doanh 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
GDP là tổng sản phẩm quốc nội, là toàn bộ giá trị được sản xuất trong một năm trong lãnh thổ một quốc gia. Giá trị này có thể được tạo ra bởi các công ty nước ngoài hay trong nước, miễn là trong lãnh thổ của quốc gia đó.
GNP là tổng sản phẩm quốc dân, là toàn bộ giá trị được sản xuất trong một năm bởi những công dân, pháp nhân của nước đó. Những người này có thể nằm ở trên nhiều lãnh thổ khác nhau.
23/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 3
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP - Gross Domestic Product) là toàn bộ giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tính bằng tiền mà nền kinh tế của môt nước sản xuất ra trên phạm vi lãnh thổ kinh tế của mình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm)
Tổng sản phẩm quốc dân  (GNP - Gross National Product) là toàn bộ giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tính bằng tiền mà nền kinh tế của môt nước sản xuất ra bằng chính nguồn lực của mình của mình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm)
Như vậy: GNP căn cứ vào nguồn lực (dân số của nước đó ) mà ko phân biệt nguồn lực đó nằm ở đâu. Ví dụ : Người Việt Nam làm việc ở Mỹ thì thu nhập của họ được tính vào GNP của Việt Nam. Còn GDP căn cứ vào lãnh thổ mà không cần biết nguồn lực đó đến từ đâu. Vì dụ : Công ty ở Mỹ đầu tư vào Việt Nam thì thu nhập của họ được tính vào GDP của Viêt Nam
Tóm lại, GDP và GNP khác nhau ở phần chênh lệch từ các nhân tố nước ngoài (chênh lệch thu nhập ròng từ nước ngoài - là phần thu nhập người trong nước làm ở nước ngoài - phần thu nhập người nước ngoài làm trong nước)
GNP = GDP + NIA ( Net Income of Abroad - Thu nhập ròng từ nhân tố nước ngoài)
24/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
nếu như bạn nói thì thu nhập ròng từ nước ngoài  thì con số ấy không chính xác, bởi vì tính theo thu nhập như vậy sẽ là 1 sự chênh lệch rất lớn, theo mình biết thì NIA( net income from aboard)= tổng thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu- tông thu từ các yếu tố nhập khẩu, theo mình biết là vậy, mọi người đóng góp ý kiến nha
15/09/2012 Đăng bởi thái nguyễn
Bạn cũng có thể quan tâm
gdp là gì
Những sản phẩm dịch vụ nào đông khách trong 3 tháng đầu năm âm lịch?
Picasa có phải sản phẩm của Google ko? chỉ dành cho chuyên nghiệp?
Ucweb là sản phẩm của nước nào ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp