Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào sử dụng chính sách mở rộng và thắt chặt tiền tệ? tại sao?
Tài chính | Cố phiếu 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Chính sách tiền tệ mở rộng còn gọi là chính sách tiền tệ nới lỏng là chính sách tăng cung ứng tiền vào lưu thông .Khi mà nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái thì Ngân hàng TW sẽ hoạch định chính sách này để
khuyến khích đầu tư
mở rộng sản xuất
tạo công ăn việc làm
Chính sách tiền tệ thắt chặt là chính sách tiền tệ thu hẹp lượng tiền cung ứng,dẫn đến trong luu thông khan hiếm tiền.Chính sách này được áp dụng khi nền kinh tế có lạm phát gia tăng.Tuy nhiên nếu áp dụng chính sách này trong thời gian dài sẽ làm cho trong lưu thông khan hiếm tiền>lãi suất tăng>hạn chế đầu tư>sản xuất giảm>việc làm giảm>thu nhập giảm>kinh tế suy thoái....
Tóm lại tùy từng điều kiện cụ thể mà áp dụng các chính sách hợp lý.
24/03/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nao sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ ?
Tại sao trung quốc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt làm cho giá vàng tăng??
Khi nào ngân hàng trung ương sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt?
Vì sao phải thắt chặt tiền tệ cuối năm 2007?
Khi nào chính phủ mở rộng tiền tệ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp