Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giup em giai mot so bai toan bang cach lap phuong trinh` (5 bai`) giai? chi tiet cho em nhe'?
2/. Lúc 7 giờ, một người đi xe máy khởi hàng từ a với vận tốc 30km/h. Sau đó 1 giờ, người thứ hai cũng đi xe mát từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. hopỉ đến mấy giờ người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?
3/ Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50sp. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57sp. Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sp. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sp?
4/ Tỉ số học sinh hai lớp 6A và 6B là 4/5 nếu chuyển 20 học sinh từ 6B sang 6A thì khi đó số học sinh 6B chỉ bằng nửa số học sinh 6A. Tìm số học sinh mỗi lớp có lúc đầu
5/ Một người đi xe đạp từ A đến b với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.
6/ / Tìm hai số biết tổng của chúng là 100, nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng them vào số thứ hai 5 đơn vị thì khi đó số thứ nhất gấp 5 lần số thứ hai
Trung học 15/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
may bai nay de thoi em,cu dua vao phuong phap sach giao khoa la giai duoc thoi,co len nhe
16/04/2011 Đăng bởi quynhtrang
2 trong số 5
2/.
Gọi xe 1 là người đi xe thứ nhất.
    7h đến 8h thì được 30km.
    8h đến 9h thì được 60km.
    9h đến 10h thì được 90km.
Gọi xe 2 là người đi xe thứ hai.
    8h đến 9h được 45km.
    9h đến 10h được 90km.
Vậy nơi hai xe gặp nhau cách A là 90 km.
17/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
bài 2:
-gọi nơi hai xe gặp nhau cách A là x km, x>0
- thời gian người 1 đi dc là x/30 h
- ----------------------  2 ---------- x/45 h
-do người 2 đi sau người 1 một h nên ta có phương trình: x/30-x/45=1<-> x=90 km
<-> người 1 đi trong thời gian là x/30=90/30=3 h
    mà người 1 đi trc người 2
<-> đến 7h + 3h=10h thì hai người gặp nhau
kết luận: 90km; 10h


bài 3:
- gọi tổng sản phẩm theo kế hoạch là x, x>0
- thời gian theo kế hoạch phải làm là: x/50 ngày
- tổng sản phẩm thực tế là x+13
- thời gain thực tế đã làm là x+13/57 ngày
- theo bài ra ta có phương trình: x/50 - x+13/57 = 1 <-> x= 500
23/04/2011 Đăng bởi Đỗ Minh Phương
4 trong số 5
bài 5: Gọi quãng đường AB là x (km) (x>0)
        Thời gian lúc đi là: x/15 (h)
        Thời gian lúc về là x/12 (h)
        Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45' (45' = 3/4) ta có pt:
                       x/12 - x/15 = 3/4
                             <=> x = 45km
Kết luận: quãng đường AB là 45km
bài 6:
Gọi số thứ nhất lúc đầu là : x (x<100)
số thứ hai lúc đầu là: 100 - x
Số thứ nhất sau khi tăng là : 2x
số thứ hai sau khi tăng là: 105 - x
Vì sau khi tăng số thứ nhất gấp 5 lần số thứ hai, ta có pt:
                      2x = 5. (105 - x)
                         <=> x = 75
Kết luận: Số thứ nhất là : 75
             Số thứ hai là 25
02/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
cho mình hỏi 1 bài tương tự: cũng giống như câu 3 ở trên nhưng nếu ko có số sp dư thì làm thế nào?
07/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hay cmr: 2=121
giai bai toan
giup em bai toan nay voi
nho anh giai giup em bai nay: Tim gia tri lon nhat cua bieu thuc: 8-x^2-5x
giai bai tap gdcd lop 7 bai2
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp