Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao cm giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cm vô sản và dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản?
Xã hội 21/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
Cái đó là chiến lược cách mạng kia mà. Lúc bấy giờ vn mình giai cấp công nhân gần như không có đúng không? Vả lại giai cấp vô sản là số đông. vậy muốn giải phóng dân tộc thì dựa vào giai cấp nào đây. Chắc chắn phải là giai cấp vô sản rồi. Vì vậy làm cách mạng vô sản là quá đúng. Và cũng có đảng nào dám đứng ra chống pháp, chống mỹ đâu. Chỉ duy nhất có đảng cộng sản thôi à. Ngày nay giải phóng rồi các đảng khác cứ định vào đòi chia quyền lực có phải là xấu thói không. Không làm mà cứ đòi ăn thì có mà ăn c ...
21/12/2010 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
2 trong số 6
Tại thời gian đó giai cấp vô sản chiếm hầu hết trong xã hội Việt Nam và có tinh thần căm thù giặc lớn do bị thực dân, phong kiến địa chủ chèn ép.Còn các giai cấp khác như địa chủ, phong kiến hay các tầng lớp khác hoặc theo thực dân, đế quốc hoặc là trung lập không tham gia các phong trào cách mạng vì các lợi ích riêng.Nên Cách mạng phải đi lên từ giai cấp vô sản.
21/12/2010 Đăng bởi Udo
3 trong số 6
Có lẽ lúc đó chỉ nghĩ được đến thế thôi
04/04/2011 Đăng bởi ABC-Z
4 trong số 6
thằng Mr Ngu Lâu kia nói ngu quá !! không hiểu j thì đưng lên nói bậy nhé !! Tên tài khoản của mày cũng Đúng với Đầu óc của mày đấy !!
15/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
tai sao noi cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo cpn duong cach mang vo s©n
15/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
ko bik cho xin 2 points thanks
28/05/2013 Đăng bởi Thanh Huy Phạm
Bạn cũng có thể quan tâm
cuong linh chinh tri dau tien cua dang
theo em trong tiến trình cmxhcn có giai cấp tầng lớp nào sẽ thay thế giai cấp công nhân ?lãnh đạo cm được không?tại sao?
Tại sao nói tư tương hồ chí minh soi sáng con đường giải phóng dân tộc va phát triển dân tộc?
Vì sao Hồ Chí Minh phải tìm đường giải phóng dân tộc?
Phân tích khái quát quá trình tim đường cứu nước và xác lập về cơ bản con đường cm vn giai đoạn(1911-1930) của NAQ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp