Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
01 kg vàng bằng bao nhiêu chỉ
Phần mềm | Âm nhạc 14/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Một cây vàng bằng 10 chỉ
Một cây vàng nặng 3,50 g
Một kg vàng là 26 cây 2 chỉ.
Một kí vàng bằng 262 chỉ
14/08/2011 Đăng bởi Hạt tiêu
2 trong số 4
1 Chỉ vàng nặng 37,5 g, 1 kg là 1000g nên 1 kg bằng 266,666667 chỉ
14/08/2011 Đăng bởi Đặng Hữu Cao Kỳ
3 trong số 4
nhầm ko đó? 1 chỉ=3,5g thì 1kg=285,714 chỉ = 28,5 cây  rùi còn j?????????? lấy đâu ra 262 chỉ nhỉ?
26/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
nhầm ko đó? 1 chỉ=3,5g thì 1kg=285,714 chỉ = 28,5 cây  rùi còn j?????????? lấy đâu ra 262 chỉ nhỉ?
26/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vào gấp vào gấp?
200Mb sẽ bằng bao nhiêu tiền
$29,50 bằng bao nhiêu?
một khối cát bằng bao nhieu can
độ ẩm không khí là 80% bằng bao nhiêu gam trên cm3
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp