Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bây giờ ở Nhật Bản là mấy giờ
Xã hội 30/06/2011 Đăng bởi Nguyến Thanh Tùng
Câu trả lời
1 trong số 2
Chắc cũng bằng VN thui tại chênh lệch không lớn lắm
30/06/2011 Đăng bởi Forever A Love
2 trong số 2
Việt nam ở múi giờ +7, còn nhật bản ở múi giờ +9. Bạn lấy thời gian hiện tại cộng thêm 2 tiếng đồng hồ là sẽ ra time ở nhật bản...
30/06/2011 Đăng bởi Handsome
Bạn cũng có thể quan tâm
Hongkong là tư bản hay không tư bản trước kia và bây giờ ? (HỎI AI BIẾT)
Làm thế nào bây giờ ?
Thời gian từ bây giờ đến 3 giờ chiều bằng 2/5 thời gian từ 1 giờ đêm đến bây giờ. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
làm sao bây giờ?
Phải làm sao bây giờ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp