Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào hợp đồng có hiệu lực ?
Pháp luật | Dịch thuật 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Có 3 yếu tố để hợp đồng có hiệu lực đó là:
- Về chủ thể giao kết hợp đồng.
- Về Nội dung
- Về hình thức của hợp đồng
21/03/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 4
Hợp đồng có hiệu lực căn cứ theo thời gian qui đinh có hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ hợp đồng ghi có hiệu lực kể từ ngày ký hay hợp đồng có hiệu lực vào một ngày cụ thể nào đó, ví dụ hợp đồng có hiệu lực ngay khi bên bên B đặt cọc tiền cho bên A...( lẽ tất nhiên là tất cả các điều kiện về pháp lý của hợp đồng phải đảm bảo đúng về hình thức pháp lý và nội dung hợp đồng vvv..)
24/02/2011 Đăng bởi NMV
3 trong số 4
Hợp đồng được giao kết phải phù hợp với các quy định của pháp luật và theo quy định của Điều 405--BLDS năm 2005 thì: "Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".
24/02/2011 Đăng bởi Trung Nguyen
4 trong số 4
vậy khi ký HĐ ghi là Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến khi được thanh lý có được không?
16/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào hợp đồng có hiệu lực?
hợp đồng kinh tế chỉ kí tên không đóng daấu có được coi là có hiệu lực hay không?
Hợp đồng mua bán đất đai khi nào sẽ hết hiệu lực?
Luật dược có hiệu lực khi nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp