Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sua loi pascal
bai nay de ma minh "tac":dem so tu cua 1 xau
....
d:=0; a:=a+' ';
for i := 1 to n+1 do
if ((a[i]=' ') and (a[i+1]<>' ')) then d:=d+1;
....
chay chuong trinh bao loi 26.loi kieu.neu xoa doan tu " and...' ') " di thi dhuong trinh chay duoc nhung khong duoc chinh xac (vi no tinh ca dau cach dau va cuoi xau,2 dau cach gan nhau)

co phai voi xau chi so sanh "=" ma khong the so sanh "<" hoac ">" hoac "<>".minh biet rang tren ly thuyet (pham mo ta cua xau) co the so sanh gia tri 2 xau theo 2 nguyen tac,xau lon hon co:
1:xau dai hon
2:2 xau bang nhau,xau co ky tu ma ASCII dau tien lon hon
Ngôn ngữ lập trình | Máy tính và Internet | Giải trí & Sở thích | Phần mềm | oc sieu tuong 27/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
Câu trả lời
1 trong số 2
gõ đúng quy tắc
gõ đúng mà không chạy thì cài lại phần mềm
27/02/2011 Đăng bởi TonMeans
2 trong số 2
c1:
ban co the dat
....
begin
a:=ord(a[i]);b:=ord(a[i+1]);
if a =32 and b<>32 thwn d:=d+1;
end;
pascal khong the su ly thuat toan phuc tap.ham la phep toan,khong phai gia tri nen khong the cho vao hieu kien ma phai su dung bien
con 3 cach nua dai hon minh se noi sau

c2
mo lai thu muc theo dung duong dan xem co chung xac khong.khong the chap y het SGK duoc.co the dung nhom lenh kiem tra "co tep khong" tai SGK
15/04/2011 Đăng bởi ông già chậm hiểu
Bạn cũng có thể quan tâm
co nen giu loi hua hay khong? neu ma thuc hien loi hua nay se lam minh la nguoi xau! sao bay gio?
e cung khong biet xep minh vao loai nguoi nao nua.e bat ca 2 tay.e that xau xa.ai cho e loi khuyen va 1 loi thoat voi
Tinh ban la gi ?
toi da ngo loi ma co ta tu choi,toi xau ho lam,theo ban toi phai lamgi
em hay suy nghi ve chuyen nguoi em xau trai va hoc kem.thay chan.vay co phai het yeu roi khong
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp