Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bộ chính trị là gi?
Xã hội 23/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Bộ Chính trị là cơ quan có quyền lực tối cao của một Đảng cộng sản.
( nguồn wikipedia )
23/04/2011 Đăng bởi lincoln
2 trong số 2
ban chấp hành trung ương đảng mới là cơ quan quyền lực nhất của một đảng cộng sản chứ không phải là bộ chính trị ,do ban chấp hành trung ương đảng quá đông nên phải bầu ra bộ chính trị là cơ quan thường trực của ban chấp hành trung ương đảng , trên danh nghĩa là vậy nhưng trên thực tế thì bộ chính trị có quyền lực hơn hẳn nhờ nó hoạt động liên tục chứ không phải lâu lâu mới họp như ban chấp hành trung ương đảng.
23/04/2011 Đăng bởi nhất chi mai
Bạn cũng có thể quan tâm
bộ chính trị thuộc cơ quan nào trong bộ máy nhà nước việt nam hiện nay?
Tại sao cán bộ công chức phải cần kiệm liêm chính trong hoạt động công vụ?
Quản trị kinh doanh và tài chính cái nào lợi hơn??
hoi dap
đảng lãnh đạo hệ thống chính trị như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp