Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để nối 2 cột trong bảng excel?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Cách đơn giản nhất để ghép dữ liệu của 2 (hay nhiều cell) là dùng toán tử nối ghép (&), thí dụ muốn ghép dữ liệu của cell A1 và B1 lại rồi chứa kết quả vào cell C1, bạn hãy nhập công thức sau vào cell C1:

=a1 & b1
Nếu muốn ghép dữ liệu theo định dạng đặc thù, bạn có thể dùng hàm TEXT() để định dạng từng dữ liệu trước khi ghép chúng lại bằng toán tử &, thí dụ:
=TEXT(A1,"#.#### ") & B1
cho phép định dạng dữ liệu số ở cell A1 về dạng số thực có tối đa 4 ký số lẻ và 1 khoảng trắng đi sau trước khi ghép vào nội dung ở cell B1.

Trong trường hợp cần xử lý phức tạp hơn, bạn có thể viết 1 hàm hay thủ tục VBA để thực hiện chức năng ghép nối đó.
20/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 2
nhanh nhất là bạn khoanh chọn ô định ghép  bạn dùng tổ hợp phím ctrl +1 sau đo' chọn alignment ,chọn merge cells là ok
01/05/2012 Đăng bởi tadinhhoang91
Bạn cũng có thể quan tâm
trong bảng excel có cột ngày 2 kí tự, làm sao mình có thể thêm đồng nhất tháng và năm vào trong cột?
Muốn thêm hàng ở trong bảng excel làm thế nào??
Cho mình hỏi khi mình làm trên Excel đánh họ vào 1 cột tên vào 1 cột ?
1 bảng dữ liệu trên Word có thể đổ sang bảng trong Excel được không?
tại sao khi tải file excel trên mạng về thìbdữ liệu tất cả các cột đều nằm chung hết vào cột A đầu tiên.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp