Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Các đơn vị g, mb, kb ... liên quan tới nhau như thế nào?
Phần cứng máy tính | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
theo hệ nhị phân
8 bit = 1 byte,
1 kilobyte(Kb) = 1024 byte
1 megabyte(Mb) = 1024 kilobyte(Kb)
1 gigabyte(Gb) = 1024 megabyte(Mb)
và bi giờ lớn hơn nữa, khi bạn mua ổ cứng máy vi tính thì có terabyte
1 terabyte(Tb) = 1024 gigabyte(Gb)
đây là cách tính các đơn vị trong máy tính, còn các nhà sản xuất thì lại khác, họ chỉ tính số chẵn với lý do là họ tính theo hệ số 10 chứ ko tính theo hệ nhị phân
1 kilobyte(Kb) = 1000 byte
1 megabyte(Mb) = 1000 kilobyte(Kb)
1 gigabyte(Gb) = 1000 megabyte(Mb)
1 terabyte(Tb) = 1000 gigabyte(Gb)
ví dụ:
bạn mua ổ cứng 80 Gb, dù bên ngoài nó ghi như vậy nhưng khi bạn xem dung lượng của nó trong Dos thì nó chỉ còn có khoảng 76Gb mà thôi, hoặc bạn xem trong Win cũng vậy
còn các đơn vị Mbps hặc Kbps nó đọc là Megabit trên giây (tiếng Anh: megabit per second; viết tắt là Mbps hoặc Mbit/s), là đơn vị đo tốc độ truyền dẫn dữ liệu, tương đương 1.000 kilobit trên giây hay 1.000.000 bit trên giây.
05/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
GB, KB, Byte, MB được gọi chung là đơn vị đo gì ?
25 MB bang bao nhieu bytes
81,542KB = bao nhiêu MB
Giúp mình toán với nha.
Kb Và Mb cái nào lớn hơn ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp