Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
toi muon tao tai khoan Skype thi lam the nao?
Internet 09/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
bạn vào trang https://login.skype.com/account/signup-form?application=download&return_url=http://www.skype.com/go/buy-credit%3Fflow=join&intcmp=join
rồi đặng ký thôi
09/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao toi tao tai khoan email, thu gui di thi duoc ma goi den thi khong? co ai biet huong dan cho toi voi...
co ai co tai khoan "Skype" cho minh du0c k? Minh k dang nhap vao du0c o tren may tjnh?
ai giup minh tao tai khoan gmail voi , minh ko muon ma xac minh dau
Toi muon tao email
Ai co the tao giup minh tai khoan gmail duoc khong ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp