Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sin^3x+cos^3x=sinx-cosx
ai làm giúp với
Khoa học & Toán học 02/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
sin³x+cos³x=sinx-cosx
<=>(sinx+cosx)(sin²x-sinxcosx+cos²x)=sinx-cosx
<=>(sinx+cosx)(1-sinxcosx)=sinx-cosx
<=>sinx+cosx-sin²xcosx-sinxcos²x=sinx-cosx
<=>2cosx-sin²xcosx-sinxcos²x=0
<=>cosx(2-sin²x-sinxcosx)=0
<=>cosx=0 (1) hoặc 2-sin²x-sinxcosx=0 (2)
(1)<=>x=π/2+kπ
(2)<=>2-(1-cos2x)/2-sin2x/2=0
<=>cos2x+sin2x=-3
Vì cos2x+sin2x>-2
=>(2) vô nghiệm
02/08/2012 Đăng bởi Ðúng chưa.
2 trong số 2
sin³x+cos³x=sinx-cosx
<=>(sinx+cosx)(sin²x-sinxcosx+cos²x)=sinx-cosx
<=>(sinx+cosx)(1-sinxcosx)=sinx-cosx
<=>sinx+cosx-sin²xcosx-sinxcos²x=sinx-cosx
<=>2cosx-sin²xcosx-sinxcos²x=0
<=>cosx(2-sin²x-sinxcosx)=0
<=>cosx=0 (1) hoặc 2-sin²x-sinxcosx=0 (2)
(1)<=>x=π/2+kπ
(2)<=>2-(1-cos2x)/2-sin2x/2=0
<=>cos2x+sin2x=-3
Vì cos2x+sin2x>-2
=>(2) vô nghiệm
07/08/2012 Đăng bởi hannieelonely
Bạn cũng có thể quan tâm
Giải giúp mình pt: sin(2x)+cos(x)=1 ??
mọi người hộ mình câu này với: chứng minh sinx+sin2x+sin3x=<3can3/2
anh chị nào giải giúp e với
1 ) CMR với mọi a,b € ( 0, pi) có (sina +sinb +sinc)/3 =sin(a+b+c)/3
lượng giác 1 @.@~
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp