Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ê lại giúp tui một câu
Có 4 chất bột riêng biệt màu trắng khác nhau : KCl, AlCl3,MgCO3, BaCO3. Chỉ được dùng H2O và các thiết bị cần thiết hãy nhận biết các chất trên
Thi cử 29/12/2010 Đăng bởi Phạm Đạt
Câu trả lời
1 trong số 1
hòa tan tất cả vào nước
Cái nào tan là  KCl và AlCl3 không tan là MgCO3, BaCO3
2 chất không tan đem nung lên, sau đó hòa tan vào nước, chất nào tan trong nước là BaCO3
MgCO3 -----> MgO + CO2
BaCO3------> BaO + CO2
BaO + H2O ---- Ba(OH)2
Từ đó ta nhận ra được BaCO3 và MgCO3
lấy Ba(OH)2 ( có từ phản ứng trên ) cho đến dư vào 2 chất tan trên. chất nào tạo kết tủa rồi tan là AlCl3
3Ba(OH)2 + 2AlCl3----- 2Al(OH)3 +3 BaCl2
2Al(OH)3 + Ba(OH)2 -----> Ba(ALO2)2 + 4H2O
còn lại là KCl
29/12/2010 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
Bạn cũng có thể quan tâm
Ê mấy bác cho mình biết công vinh đã có bồ chưa và ai là người may mắn ấy ?
tui cài grammar 2.9, nhưng vào rất lâu, bạn nào biết cách cải thiên giúp mình với!!!
Ai giúp vs, 1 câu chưa hiểu đc
mưa tui có lang thang ko mọi ngừ ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp