Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tính năm nhuận ,mấy năm mới nhuận 1 lần?
Thi cử 09/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
Lịch tính thời gian theo mặt trời gọi là dương lịch. Trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày. Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2.Các nhà khoa học cho biết rằng nếu hai số cuối của năm dương lịch chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận !
10/05/2011 Đăng bởi Mr.Nghĩa
2 trong số 6
Bổ sung thêm câu của bigbang là từ năm 1582, nếu số năm chia hết cho 100 mà không chia hết cho 400 thì cũng không được tính là năm nhuận, ví dụ năm 1800, 1900, 2100.... tuy chia cho 4, nhưng vì chia hết cho100 mà lại không chia hết cho 400 nên không tính là năm nhuận. Bạn có nhớ cách mạng tháng 10 Nga mà hiện nay kỷ niệm vào tháng 11 không ?, đó chính là do cách tính lịch khác nhau này.
10/05/2011 Đăng bởi ruoiftrau
3 trong số 6
Đơn giản hai năm nhuận một lần
Cách tính dựa vào tháng đủ và thiếu (Nếu tháng thiếu dồn từ năm nhất sang năm hai thì nhuận để đúng với lịch và ngày Tây) Dương lịch.
Mình nói đơn giản vậy thôi nhé!
Còn cách tính cụ thể thì bạn tham khảo ý kiến từ các bạn khác trong forum.
Mình chỉ bạn nhanh biết hơn thôi!
14/06/2011 Đăng bởi Người Việt Nam
4 trong số 6
đồ mất nết.
"Biết thi thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nge" nha!.
Đừng có trả lời lung tung nha.

có muốn biết hãy LH theo Email:thayboiprofessional@gmail.com.vn
03/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
-Theo Dương Lịch (chu kỳ của Mặt trời): một năm có 365,025 ngày. Mỗi năm sẽ dư ra 0,25 ngày. Vậy sau 4 năm sẽ có một ngày dư ra (0,25*4=1day), và sẽ được bổ sung vào tháng 2 (tức ngày 29-2).
-Theo Âm Lịch (chu kỳ của Mặt trăng): một tháng có khoảng 29,5ngày => 1 năm có 354ngày. Vậy để phù hợp với Chu kỳ cứ sau một vài năm sẽ "phát sinh" ra 1 tháng: người ta hay gọi đó là tháng nhuận.
21/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
cach tinh nam nhuan am lich
28/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
viết chương trình c khi nhập vào một năm bất kỳ cho biết đó là năm nhuận hay năm thường
Khi nào xảy ra cạnh tranh giá ??
phân biệt giá cấp hai làm tăng lợi nhuận cho mọi hãng độc quyền đúng hay sai.tai sao
hãy trình bầy đặc trưng của doanh nghiệp cạnh tranh và độc quyền
Google giải đáp thu lợi nhuận từ đâu? Có phải số lượng truy cập không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp