Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chu so tan cung cua so 7^2010 la
toan hoc | Khoa học & Toán học | Trung học 24/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
Câu trả lời
1 trong số 2
Chữ số tận cùng là số 9.
25/12/2010 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
2 trong số 2
so 9
26/12/2010 Đăng bởi Tôn Ngộ Không
Bạn cũng có thể quan tâm
chu so tan cung cua (6^2012)chia 2 la
Taj sao? da so con traj phaj chu dog tan tjnh con gaj truok ma kog phaj la nguok laj!
tim so tu nhien nho nhat sao cho khi nhan so do voi 123456789 ta duoc 1 so gom toan cac chu so 5
tim so co 6 chu so, chu so dau la so 5, 5 so sau doi xung
tim mot so tu nhien neu xoa chu so 0 o hang don vi va chu so 1 o hang chuc thi seduoc so moi kem so phai tim1990don vi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp