Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Toán nâng cao lớp 5
Tổng số tuổi của Nga , mẹ Nga và bà Nga là 100 tuổi .Biết rằng tuổi của Nga có bao nhiêu ngày tuổi thì mẹ có bấy nhiêu tuần .Tuổi của Nga có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà Nga có bây nhiêu năm .Tình tuổi của mỗi người
Khoa học và Giáo dục 29/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 11
Nga 5 tuổi, mẹ Nga 35 tuổi và bà Nga 60 tuổi. Lời giải như sau:
Gọi tuổi của Nga, mẹ Nga và bà Nga là x, y và z (x, y, z là số tự nhiên khác 0).
Theo đầu bài ta có hệ pt:
x + y +z = 100 (1)
365x = 365y/7 (2)
12x = z  (3)

từ (2) => y = 7x (4). Thay (3) và (4) vào (1) được x = 5. Thay x = 5 vào (3) và (4) được z = 60 và y = 35.
(Không biết cách này có nằm trong kiến thức lớp 5 không?)
29/07/2012 Đăng bởi vanminh0904
2 trong số 11
Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi Nga, tuổi bà gấp 12 lần tuổi Nga. Nếu chia 100 thành 20 phần thì Nga chiếm một phần, mẹ chiếm 7 phần, bà chiếm 12 phần. Mỗi phần là 5 tuổi. Vậy Nga 5 tuổi, mẹ 35 tuổi, bà 60 tuổi.
29/07/2012 Đăng bởi Que
3 trong số 11
Biết rằng tuổi của Nga có bao nhiêu ngày tuổi thì mẹ có bấy nhiêu tuần nên tuổi mẹ Nga gấp 7 lần Nga.Tuổi của Nga có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà Nga có bây nhiêu năm tức tuổi bà gấp 12 lần tuổi Nga.
ta có sơ đồ
nga  ___
mẹ   ___ ___ ___ ___ ___ ___
bà    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
tổng số phần bằng nhau là
1 + 7 + 12 = 20 ( phần )
số tuổi Nga là
100 : 20 = 5 ( tuổi )
số tuổi mẹ Nga là
5 x 7 = 35 ( tuổi )
số tuổi bà Nga là
5 x 12 = 60 ( tuổi )
Đáp số : 5 tuổi
            35 tuổi
            60 tuổi
07/08/2012 Đăng bởi thủyvôpháp
4 trong số 11
người ta bán lần đầu 2/5 tấm vải .lần thứ 2 bán 1/2 tấm vải còn lại sau khi bán lần thứ 1 ,lần thứ 3 bán 6m thì vừa hết tấm vải .hỏi cả tấm vải dài bao nhiêu mét
24/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 11
TUOI ME NGA:..........................
TUOI NGA:..........
TUOI BA NGA:......................................................
TONG SO PHAN BANG NHAU:1+7+12=20
TUOI NGA LA:100:20=5 TUOI
TUOI ME NGA LA:5X7=35 TUOI
TUOI BA NGA LA:100-(5+35)=60 TUOI
DAP SO:NGA:5 TUOI
                     ME NGA:35 TUOI
                     BA NGA:60 TUOI
31/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 11
một hình thang có đáy bé là 12,đáy lớn bằng 4/3 đáy bé.Kéo dài đáy lớn thêm 5dm thì diện tích tăng 20dm.Tính diện tích hình thang ban đầu
25/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 11
1 cai thung khong nap dang hinh hop chu nhat co chieu rong =3/5 chieu dai va kem chieu dai 1,2 m,chieu cao =1,5m.Nguoi ta son ca mat trong va mat ngoai cua thung.Cu 2m vuong het 0,5 kg son.Tinh luong son can dung
03/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 11
de ko a
25/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
chua tung thay bai nao de the nay
25/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 11
Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi Nga, tuổi bà gấp 12 lần tuổi Nga. Nếu chia 100 thành 20 phần thì Nga chiếm một phần, mẹ chiếm 7 phần, bà chiếm 12 phần. Mỗi phần là 5 tuổi. Vậy Nga 5 tuổi, mẹ 35 tuổi, bà 60 tuổi.
14/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
tim so co 3chu so biet rang neu xoa chu so 3 o tan cung ben phai so do ta duoc so moi kem so phai tim la 651 don vi
09/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho mình hỏi? Ca sĩ Hoàng Châu bao Nhiêu Tuổi?
nam=1/4 tuổi bố, ông gấp 6 lần tuổi nam, biết ông hơn bố 24 tuổi, hỏi nam bao nhiêu tuổi?
Gái 90 hợp nam sinh năm bao nhiêu ???
Nơi nào trên thế giới nhiều giờ nhất?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp