Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập hóa học lớp 9
1/cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0.1M để tác dụng hết với:
a/ 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.
b/ 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.
2/ biết rằng 0,1 lít khí etilen (điều kiện tiêu chuẩn) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. nếu dùng 0,1 lít khí etilen (điều kiện tiêu chuẩn) thì có thê làm mất màu tôi đa bao nhiêu dd brom trên.
3/ đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí CH4& C2H2 cần phải dùng 67,2 ml khí oxj.
a/ tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
b/ tính thể tích khí CO2 sinh ra.
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học | Hóa học 22/02/2012 Đăng bởi thùy trang
Câu trả lời
1 trong số 3
1)
a,etilen có CT là C2H4(có 1 liên kết Pi)
mà n(C2H4)=0,224/22,4=0,01mol
=>PT: C2H4+Br2---->C2H4Br2
         0,01---0,01
=>V(Br2)=n/Cm=0,1(lit)
b,axetilen có ct C2H2(có 2 lk Pi)
n(C2H2)=0,01mol
Pt: C2H2+2Br2---->C2H2Br4
     0,01--->0,02
=>V=0,02/0,1=0,2(Lit)
2) nè cái câu 2 em ghi sai đề rồi đó:
nếu th2 là 0,1lit axetilen thì làm mất 100ml Br2
vì Pt:
C2H4+Br2--->C2H4Br2 tỉ lệ 1:1
0,1 làm mất 50ml
C2H2+2Br2---->C2H2Br4 tỉ lệ 1:2
0,1 làm mất 100ml
3)
PT: CH4+ 2O2---->CO2+2H2O
        x       2x       x
    C2H2+5/2O2------>2CO2+H2O
         y      5/2y          2y
với x: số mol CH4
     y: số mol C2H2
a) ta có hệ:x+y=28ml và 2x+5/2y=67,2ml
giải được x=5,6ml
               y=22,4ml
%V(CH4)=5,6/28=0,2=20%=>%V(C2H2)=100%-20%=80%
b) ta có V(CO2) =x=5,6ml( do CH4 tạo ra)
           V(CO2)=2y=2.22,4=44,8ml(do C2H2 tạo ra)
=>V(CO2)tổng=5,6+44,8=50,4ml
hjc,1h18 rồi pùn ngủ quá. có gì sai liên hệ yahoo(tantocdo_2515@yahoo.com) mình bày thêm,
pùn ngủ, chúc em học tốt.
23/02/2012 Đăng bởi JanyTan
2 trong số 3
cái này dễ mà ko chịu tính dùm cái, em bái chị ;))
23/02/2012 Đăng bởi White Rose
3 trong số 3
hay nhỉ.ng ta lớp 9 mà,còn bài này là của 11 mới học bạn ak
24/02/2012 Đăng bởi JanyTan
Bạn cũng có thể quan tâm
Hóa lỏng 1120 lít khí hydro thành 1,41 lít khí hydro lỏng thì tốn bao nhiêu tiền (VNĐ) bạn nhỉ ??
cho 2 đồng vị 1H và 2H .Một lít khí hidro giàu đơteri (2H) ở đktc nặng 0.10 g .
Nếu đua xe liên tỉnh thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu lít xăng ?
Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng ?
Vì sao khí ga, dầu, xăng... tiếp xúc với lửa thì dễ cháy hơn các chất khác?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp