Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho minh hoi su khac nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác như thế nào. thanks so much!
Pháp luật 20/05/2011 Đăng bởi baby_91hn
Câu trả lời
1 trong số 4
ban hoc luat ha.
"Toi pham" la khai chi cac hanh vi pham toi ghj trong cac dieu luat cua Bo luat Hinh su.
Con "vi pham phap luat khac" la cac hanh vi o cac linh vuc khac nhu Dan su, Hanh chinh, Kinh te, Lao dong ...
No khac nhau o cac diem sau:
-  Toi pham co tinh chat nguy hiem cho xa hoi cao nhat, con cac vpplk thi it nguy hiem hon.
-  Toi pham gan lien voi hinh phat, day la dac trung cua phap luat Hinh su.
-  Hinh phat doi voi toi pham co tinh nghiem khac cao, co the Tu Hinh
20/05/2011 Đăng bởi caphesuavn
2 trong số 4
Tội phạm là người phạm tội với tính chất nghiêm trọng đủ cơ sở để cấu thành tội danh và sẽ bị truy tố. Vi phạm pháp luật là hành động, ám chỉ việc ứng xử không theo các quy tắc được đề trong luật và có xu hướng đi ngược lại những quy định này, nhưng với tính chất không nghiêm trọng, không cần thiết phải truy tố mà chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt và cảnh cáo
21/05/2011 Đăng bởi Sếp Còi
3 trong số 4
Trong BLHS 1999 sửa đổi năm 2009 quy định :

"Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất là của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác."
-----------------------------------------
Còn Vi phạm pháp luạt là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
25/05/2011 Đăng bởi Biết hết
4 trong số 4
"Tội phạm" là thuật ngữ chỉ những mức độ vi phạm, còn các vi phạm pháp luật là các hành động không đúng chuẩn mực xã hội "tức phạm luật". Học luật phải hiểu ngắn gọn để dễ giải thích và người hỏi cũng dế hiểu, chứ khi nào cũng đưa ra cả băng thì có ngày cũng trường hợp "Đau bụng uống Nhân Sâm"
01/06/2011 Đăng bởi vuivegiaoluu
Bạn cũng có thể quan tâm
Có ai thấy tên LÊ VĂN LUYỆN lởn vởn ở đâu không? Báo CA ngay không có phạm tội đồng phạm che dấu tội phạm!!!!!
Thế nào là tội phạm kinh tế?
ý nghĩa của đồng phạm
pháp luật có những quy định gì để xử lí tội phạm tin học?
Yêu cầu được giải thích rõ ràng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp