Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khái niệm, phân loại các hợp chất Oxit, bazơ, axit, muối?
Khái niệm, phân loại các hợp chất Oxit, bazơ,  axit, muối?
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử | Hóa học | Kế toán 23/08/2011 Đăng bởi i don't know
Câu trả lời
1 trong số 5
- Muối: một hợp chất hóa học thường là của một kim loại và một chất không phải kim loại.
- Một định nghĩa phổ biến của bazơ (còn được viết là base) theo Svante Arrhenius là một hợp chất hóa học hoặc là cung cấp các ion hiđrôxít hoặc là hấp thụ các ion hiđrô khi hòa tan trong nước.
- Axít là các phân tử hay ion có khả năng nhường prôton (ion H+) cho bazơ, hay nhận (các) cặp điện tử không chia từ bazơ.
- Ôxít là hợp chất của ôxy với một nguyên tố khác.
23/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 5
Ôxit là hợp chất gồm kim loại hoặc phi kim liên kết với Oxi. ví dụ CuO, Fe2O3, CO2, Si2O4...
Axit là hợp chất gồm gốc Hidro liên kết với gốc axit VD : H2SO4, HCl, HNO3...
Oxit axit là hợp chất phi kim + O2 vd:   CO2, N2O5, P2O5
Oxit baso là hợp chất kim loại + O2 : CaO, CuO, Al2O3...
23/08/2011 Đăng bởi Cutegirl
3 trong số 5
1)_Khái niệm Axit:Phân tử axit gồm 1 hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với góc axit
_Công thức: [H+ gốc axit]
_Phân loại:Dựa vào thành phần phân tử axit chia làm 2 loại
*Axit không có oxi:
- Gọi tên axit: [axit+tên phi kim+hidro]
*Axit có oxi:_Nhiều oxi: [axit+tên phi kim+ ic]
                 _Ít oxi:[axit+tên phi kim+ơ]
2)Bazơ:Phân tử bazơ gồm có 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hidroxit
_Công thức: [kim loại+OH]
_Phân loại: Dựa vào thành phần phân tử chia làm 2 loại:_Bazơ tan trong nước
                                                                                 _
_Gọi tên:[ Tên kim loại(kèm hóa trị)+ hidroxit
18/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
AS
22/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
de wa
28/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
axit 2 lần axit là gì?
axit pemanganic(HMnO4) có mạnh không và tính chất của nó như thế nào?
NaAlO2 + ? → Al(OH)3
Muối amoniaxit và dung dịch kiềm ?
Hóa 11
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp