Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phát âm tiếng anh trong google dịch có chuẩn xác ko vậy?
Dịch | Sản phẩm của Google | Ngoại ngữ 04/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
có. thử xem
04/04/2012 Đăng bởi công thân
2 trong số 2
Nếu bạn muốn phát âm chuẩn thì bạn nên phát âm theo phiên âm của tiếng anh thì mới chuẩn tức là một từ tiếng anh với một phiên âm tương ứng
ví dụ : water ['wɔ:tə]
           information [,infə'mei∫n]  
           shadow ['∫ædou]
           although [ɔ:l'ðou]
        nếu bạn muốn phát âm chuẩn tiếng Anh thì bạn không nên nghe theo người khác nói rồi bạn đọc theo mà hãy đọc chuẩn phiên âm thì sau này bạn sẽ vừa phát âm tốt vừa nghe tiếng Anh chuẩn nữa đấy
04/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho hỏi làm sao để phát âm tiếng Nhật chuẩn ?
loa fs 2105 bị rè khi phát những âm cao ...?
mic thu âm tất cả âm thanh từ máy phát ra phát ra ??? tại sao ???
các từ không có dấu thì mình phát âm dc. còn các từ có dấu thì hay bị lộn lắm! phát âm như thế nào?
xin hỏi nói ngọng bẩm sinh có chữa dk ko
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp