Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1922 - 1933
Xã hội | Tôn giáo 22/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
?
22/12/2010 Đăng bởi Kẻ phá rối
2 trong số 5
Chương II: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. - Sau chiến tranh TG 1 các nước tư bản thắng trận (Anh,Pháp, Mĩ) tổ chức hội nghị Véc xai (191 9-1920) và Oa-sinh- tơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. - Qua các văn kiện ký kết một trật tự thế giới mới được thiết lập => Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. - Với hệ thống Vécxai – Oasinh tơn các nước thắng trận giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt, nô dịch các nước bại trận 2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản. - Hậu quả của cuộc chiến tranh TG 1 và tác động của cách mạng tháng Mười Nga làm bùng nổ cao trào cách mạng ở các nước tư bản từ 1918 - 1923. - Phong trào đấu tranh đòi công bằng dân chủ, những yêu sách về kinh tế và ủng hộ nước Nga Xô viết. - Không giành được thắng lợi nhưng phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào công nhân. => Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo. - Tháng 3.1919 Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở Mát-xcơ-va. - Hoạt động: Chủ yếu thông qua các đại hội, quan trọng nhất là Đại hội II và Đại hội VII. - Đóng góp: Lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới, để lại nhiều bài học cho phong trào công nhân và sự nghiệp GPDT - Năm 1943 Quốc tế Cộng sản tự tuyên bố giải tán vì thế giới có nhiều thay đổi và sự chỉ đạo chung không còn phù hợp. 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó. - Nguyên nhân: + Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận (cung vượt cầu) + Sự mất cân bằng về kinh tế trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đều giữa các nước tư bản. - Đặc điểm: + Khủng hoảng về cơ cấu nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản + Lớn về phạm vi, trầm trọng về mức độ và kéo dài về thời gian - Hậu quả: + Kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng đói khổ. SXCN giảm 38%, thương mại giảm 2/3 + Chính trị - xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia.Tỉ lệ người thất nghiệp cao, - Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng,giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tìm cách thoát khỏi bằng hai con đường + Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế duy trì CNTB thoát khỏi khủng hoảng. + Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình thức thống trị mới (CNPX ra đời) ráo riết chạy đua vũ trang =>Sự ra đời của hai khối đế quốc đối lập, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới
22/12/2010 Đăng bởi Nguyễn Thế Viên
3 trong số 5
Cuộc khủng khoảng KT thế giới 1929-1933 Mới đúng chứ. Trong sử sách ko có khủng khoảng KT 1922-1933
22/12/2010 Đăng bởi vui tính
4 trong số 5
phải công nhận với bác "vui tính" là chỉ khủng hoảng khinh tế thế giới 1929-1933 thui! lên google tìm thử vài ngày xem có khủng hoảng kinh tế thế giới 1922-1933 khong nao?
22/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Chính xác là khủng hoảng 1929-1933
-> Ra đời học thuyết Keynes
22/12/2010 Đăng bởi TDPN
Bạn cũng có thể quan tâm
Khủng hoảng kính tế thế giới xảy ra khi nào?
Phân tích ảnh hưởng của một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đến quy mô của từng doanh nghiệp như thế nào
Có hay không cuộc KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG và NỢ NGÂN HÀNG ở Châu Âu sẽ đẩy thế giới vào 1 cuộc khủng hoảng mới ???
Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1973~1974 như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp