Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cân bằng giúp em theo pp oxi hóa khử: KClO3 + NG3 -> KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
Khoa học và Giáo dục 05/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O --->?
2 phương trình phản ứng chứng minh SO2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá
tại sao????
(1) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O (2) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O (3) 2HCl + 2HNO3  2NO2 + Cl2 + 2H2O (4) 2HCl
ai làm hộ bài này với??????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp