Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ngành Marketing thi vào khối D1, sau khi ra trường sẽ làm những công việc gì?
Ngành Marketing thi vào khối D1, sau khi ra trường sẽ làm những công việc gì?
công ty nào có nhu cầu nhận nhân viên những công việc đó?
Đời sống | Xã hội 04/04/2013 Đăng bởi Giai Nhân
Bạn cũng có thể quan tâm
học marketing có dễ thất nghiệp không?
theo bạn trong khối các ngành kinh tế hiện nay ngành nào dễ xin việc nhất?
liệu sinh viên sau khi tốt nghiệp khối ngành kinh tế thì sau 4-5 năm nữa sẽ không có cơ hội việc làm ?
ngành mĩ thuật công nghiệp ra trường có thể làm những công việc gì và làm ở đâu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp