Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Những động vật có tên gọi gồm 2 tiếng giống nhau ?
VD : tê tê, ba ba ...
Vật nuôi 04/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Gà gà
Vịt vịt
na na
lu lu
04/12/2011 Đăng bởi Anh Khoa
2 trong số 4
1. Chuồn chuồn
2. Ba ba
3. Kên kên
4. Cào cào
5. Le le
6. Bề bề (tôm mũ ni, tôm hùm đất _ sand lobster)
7. Cuốc cuốc (quốc quốc)
8. Gia gia (đa đa)
9. Manh manh
10.Tinh tinh
04/12/2011 Đăng bởi Nguyen Thi Tuyet Trinh
3 trong số 4
Chuồn chuồn, tinh tinh, kênh kênh, cào cào, đa đa, le le...
04/12/2011 Đăng bởi Minh Triết
4 trong số 4
Be be
04/12/2011 Đăng bởi tieuthu_kute
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao lại gọi con vật sủa gâu gâu là chó mà không phải là gấu giống như con mèo kêu meo meo vậy?
Tê giác Java VN với tê giác Java indo có điểm gì giống nhau và khác nhau?
đồ vật gì trong nhà khiến bạn sợ nhất? ( bao gồm cả những vật hay xuất hiện ma nhất!)
ADN của hai con vật chó và mèo này có giống nhau không nhỉ ??
Sao gọi là hoa mõm chó ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp