Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bạn hiểu thế nào là diễn biến hòa bình?
Âm nhạc | Giải trí 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Diễn biến hòa bình là một âm mưu hiểm độc của các nước tư bản nhằm xóa bỏ các nước đi theo con đường XHCN. Đối với nước ta mục tiêu của họ là:
Lợi dụng thời kì mở cửa của VN, ra sức truyền bá văn hóa, phong cách sống, chủ nghĩa cá nhân phương tây,… nhằm xói mòn tố chất dân tộc và nền văn hóa tốt đẹp của VN.
Không những thế, họ ra sức dùng những phương tiện truyền thông hiện đại như internet, các đài truyền thanh truyền hình,… tung tin đồ nhảm, bịa đặt, xuyên tạc về lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong suốt gần 1 thế kỉ qua nhằm gây mâu thuẫn, gây rối lòng dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Họ ra sức đẩy mạnh lợi dụng các khẩu hiệu thổi phồng vấn đề "tự do, dân chủ, nhân quyền" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước của ta.
Bên cạnh đó họ còn thông qua các thủ đoạn kinh tế để đẩy ta đi đến những khó khăn toàn diện cuối cùng phải phụ thuộc vào họ, từ bỏ con đường XHCN.

cách đây 2 năm
Như thế các thế lực bên ngoài đang ra sức lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ưu việt mà nước ta đang áp dụng. và nguy hiểm hơn, thanh niên chúng ta rất có thể vô tình trở thành công cụ của họ trong âm mưu đen tối này. Như TT Mỹ Rigân từng tuyên bố: "đầu tư cho HS-SV các nước XHCN đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội của họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta".

cách đây 2 năm
Như thế các thế lực bên ngoài đang ra sức lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ưu việt mà nước ta đang áp dụng. và nguy hiểm hơn, thanh niên chúng ta rất có thể vô tình trở thành công cụ của họ trong âm mưu đen tối này. Như TT Mỹ Rigân từng tuyên bố: "đầu tư cho HS-SV các nước XHCN đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội của họ, rồi thông
15/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 3
từ bỏ con đường XHCN là 1 con đường sống cho dân tộc vVN
06/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
Không phải thời gian gần đây mà đã tồn tại khá lâu những nguồn thông tin không chính thống hay nói chính xác hơn là nói xấu thông tin về các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là vị thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta.
http://tapvietbao.blogspot.com/2012/03/thu-tuong-nguyen-tan-dung-dien-bien-hoa.html
05/03/2012 Đăng bởi Mèo Hoang
Bạn cũng có thể quan tâm
Em có tán thành ý kiến này ? Vì sao ? Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình
Cho mình hỏi diễn viên vào vai Địch Nhân Kiệt đang chiếu trên vtv3 lúc 18h??????????????? (tên diễn viên)
Diễn VIên ĐÓng Trong Phim Dong Yi
Vì sao China là Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa nhưng nước mình lại gọi là Trung Quốc ?
trung hòa về điện là gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp