Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vào chỗ nào để tạo thêm sheet tiếp theo trong excell?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Dĩ nhiên bạn có thể thêm vào bất kỳ Sheet nào có trong bảng tính của bạn. Chỉ việc nhập tên của nó vào trong hàng có lệnh Case, và tách biệt Sheet này với Sheet khác bằng dấu phẩy, và nhớ nhập tên Sheet trong một cặp dấu nháy kép. Trong trường hợp bạn chỉ muốn ngăn chận không cho in một Sheet mà thôi, bạn chỉ cần nhập tên của Sheet đó (trong cặp nháy kép) sau chữ Case, và không cần gõ dấu phẩy.
18/04/2010 Đăng bởi QA.thuthao
2 trong số 4
NHẤP fải chuột vào sheet chọn insert - ok
25/01/2011 Đăng bởi phongganhhao
3 trong số 4
có thể vào tab insert chọn sheet, hoặc nhấp chuột vào 1 sheet (trong số các sheet đang mở) bấm phải chuột chọn insert chọn sheet sẽ có thêm 1 sheet.
28/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Vao Insert chon worksheet la ok
19/09/2011 Đăng bởi Minh Ngọc
Bạn cũng có thể quan tâm
Tìm lệnh Windon để cố định hàng và cột trong excell 2010?
ai chỉ giúp mình cách tạo bộ lọc dữ liệu trong excell 2003 với???
Bạn nào rành về Exel giúp mình với !
Hỏi về thay đổi địa chỉ công thức trong excel
có ai biết "a sheet - metal factory" là gì không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp