Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tắt làm tròn số trong excel 2007?
mình nhập vào một cột số 3,5 thì nó ra 4 làm sao để nó hiển thị 3,5!!!!!!!!!!!!!!1
Khoa học và Giáo dục | Internet | Máy tính và Internet | Phần mềm | Máy tính xách tay 29/10/2011 Đăng bởi i don't know
Câu trả lời
1 trong số 5
Bạn chọn cell đó rồi click chuột phải chọn Format Cells > tab Number > trong category phần number có Decimal places bạn thay đổi giá trị lớn hơn
29/10/2011 Đăng bởi Tee
2 trong số 5
bạn kick fromat -->cells -->number rồi chỉnh decimal places từ 0 thành 1 là dc
29/10/2011 Đăng bởi messi
3 trong số 5
thanks ban nhieu
04/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
bạn bấm Ctr + 1 ở ô có số bị làm tròn, tick vào vào chỗ làm tròn đến phần nghìn sau dấu ","
Ô demical chỉnh về 1
05/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Làm sao để số 5.555,678 làm tròn thành 5.555 mà khi sum lại giá trị cũ (5.555,678) không đổi? Cám ơn nhiều
10/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tắt làm tròn số khi vẽ biểu đồ bánh trong excel
Tôi sử dụng excel 2007 .
giúp mình đánh số trang trong word 2007 với!
tìm hệ số lương trong excel 2003
trong excel 2007 làm thế nào để giữ nguyên phần tiêu đề trong khi ta kéo xuống các trang sau cũng không bị mất đi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp