Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đi chùa khấn như thế nào cho đúng?
Hôm nay đi chùa thấy mọi người khấn mà không biết khấn gì, tò mò xin hỏi ai có kinh nghiệm gì bày giúp để lần sau khỏi bỡ ngỡ.thanh kiu.
Tín ngưỡng 05/03/2011 Đăng bởi Wilky Way
Câu trả lời
1 trong số 4
Saz. Cái này mà bạn cũng phải hỏi à bạn?
Bạn khấn cũng như đang nói chuyện với bề trên thế thôi. Có thưa có gửi: kính thưa, kính khẩn, nam-mô-a-di-đà-phật (nếu theo Phật)... ; con tên là... ở... ; cầu... phù hộ cho gia đình/con được...
05/03/2011 Đăng bởi Raoul Trường
2 trong số 4
Mà bạn phải thạt lòng nữa kìa
05/03/2011 Đăng bởi jjnn
3 trong số 4
Bạn tham khảo các nguồn sau nhé! Chúc một tâm hồn thư thái!
05/03/2011 Đăng bởi Keanu Thiệu
4 trong số 4
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nguyện mây hương con thắp
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp và Bồ tát
Vô số các Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm hết vô biên cõi
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng bồ đề
Trọn nên đạo vô thượng
22/10/2011 Đăng bởi Phuong44dltt
Bạn cũng có thể quan tâm
Các bạn nghĩ sao?
nơi ngủ của các thầy sư trong chùa gọi là gì
Bị bệnh Zona là phải "lên chùa khoán " .Bạn nghĩ sao về điều này?
Thầy chùa tụng kinh tính bao nhiêu tiền một giờ ?
Ở Hà Nội có những quán Bia Hơi nào ngon nhỉ ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp