Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chứng thư bảo lãnh là gì?
Pháp luật | Bảo hiểm 10/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Thực sự câu hỏi của bạn không thực sự rõ ràng! Nếu là chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng thì tôi có thể giải đáp được:
1 Hợp đồng kinh doanh Bên A (bán) Bên B (mua) do chưa có sự tin tưởng vào nhau về tín dụng nên Bên A yêu cầu bên B phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng. Đến thời hạn thanh toán thì Ngân hàng tự động chuyển tiền sang tài khoản của bên A.
10/01/2011 Đăng bởi DoquangTuan
2 trong số 4
Không phải "Đến thời hạn thanh toán thì Ngân hàng tự động chuyển tiền sang tài khoản của bên A". Đầy đủ là: nếu bạn vi phạm hợp đồng hoặc đến thời hạn thanh toán mà bạn không thanh toán cho bên nhận bảo lãnh ( gọi chung là bên thụ hưởng ) thì bên bảo lãnh sẽ tự động dùng tài sản của bên được bảo lãnh hoặc dùng tài sản của bên bảo lãnh để thanh toán cho bên thụ hưởng (trường hợp bảo lãnh vô điều kiện). Nếu là bảo lãnh có điều kiện thì căn cứ vào điều kiện cấp bảo lãnh mà bên bảo lãnh sẽ thanh toán cho bên thụ hưởng theo điều kiện ghi trong văn bản bảo lãnh. Mặc khác nếu nói chứng thư bảo lãnh thông thường là thư bảo lãnh Ngân hàng hoặc của các tổ chức tín dụng khác.
10/01/2011 Đăng bởi nicolai
3 trong số 4
Thư bảo lãnh là cam kết đơn phương bằng văn bản của đơn vị kinh doanh về việc ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng trong khi Kh ko thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
23/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Nhìn chung, chứng thư bảo lãnh của NH như các bác đã nói. Tuy nhiên thực tế thì với các hợp đồng kinh tế ( thường đối tác mua là DN nước ngoài) mà có yếu tố bảo hành thì bên A cần có chứng thư bảo lãnh của NH mới lấy hết được tiền trong HĐ. Số tiền bên A đặt cọc ở NH do 2 bên thỏa thuận. Nếu trong thời gian còn bảo hành mà bên A không hoàn thành nghĩa vụ của mình như cam kết trong HĐ thì bên B có quyền yêu cầu bên NH chuyển số tiền 2 bên đã thỏa thuận cho mình. Trường hợp sau thời gian bảo hành mà bên A làm tốt trách nhiệm của mình thì bên A sẽ lấy lại được số tiền ở NH mà mình đã đặt cọc. Với hình thức thế này thì 2 bên cùng có lợi.
04/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Điểm lợi và thuận lợi của nhà đầu tư khi phát hành
Chi phí bảo lãnh và du học cái nào rẻ hơn ?
Bảo vệ thông tin của hòm thư gmail như thế nào?
gì của mình ở mỹ muốn bảo lãnh mình qua đó .thì làm gjấy tờ gì
Tại sao Securities cùng nghĩa là chứng khoán và bảo vệ, mình thấy nó đâu có liên quan với nhau?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp