Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài toán hàm mật độ xác suất?
1. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là:
f(x)={ (6-m)e^-mx, khi x >= 0
{0, khi x < 0
a. Hãy xác định hàm số m và tính phương sai X
b. Viết hàm phân phối X
c. Tính P(-1 < X < 6)
2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ:
f(x)={ 3/4x(2-x), khi x E [0; 2]
{0, khi x không E [0; 2]
a. Tính kỳ vọng phương sai.
b. Tính P(X > 1,5) và P(0,8 < X < 1,2)
Mọi người giúp e nhé
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 22/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Đạo hàm của X^x(lnx 1)
tích phân từ 0 đến 1 của (x^3+2)/(x+1)^5
tìm giá trị nhỏ nhất của A= x^2 - x + 1/(x-2)
Gpt x^5 x^3 - căn(1-3x) 4 =0
tìm GTNN của hs :y=x^4-x^2-2x+3
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp