Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mọi người giúp mình câu này với, đấy là tìm ví dụ về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 19/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Việt nam có chủ quyền khi nào ?
Tại sao xhcn là nhà nước kiểu mới?
chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày nay còn bóc lột giá trị thặng dư không? tại sao
Anh chị có suy nghĩ ntn về câu nói:"CNTB là đỉnh cao của sự phát triển nhân loại"....
Vì sao chúng ta phải đấu tranh để thủ tiêu chủ nghĩa cá nhân những phải luôn đề cao nó??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp