Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách tìm chữ số tận cùng của một số.
Khoa học & Toán học 02/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Mình chỉ biết phương pháp đồng dư khi chia cho 10. Các phương pháp khác bạn nên tìm hiểu qua các chuyên đề tìm chữ số tận cùng ở trên mạng.
02/08/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
Chữ số tận cùng của số 95^354 - 51^25 là
(1x2x3x4x........x 48x49) - 1x3x5x.......x47x49 số tận cùng của hiệu là chữ số mấy
1 số chia hết cho thì chữ số tận cùng là chữ số 4,đúng hay sai
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số?
tìm số có 2 chữ số biết rằng số đó chia cho 2,3,4,5 thì lần lượt có số dư là 1,2,3,4
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp